SHOP

Utsunomiya Godai

Opening hours

Monday 9:00~1:00
Tuesday 9:00~1:00
Wednesday 9:00~1:00
Thursday 9:00~1:00
Friday 9:00~2:00
Saturday 9:00~3:00
Sunday 9:00~1:00
The day before National Holidays 9:00~2:00
National Holidays 9:00~1:00

1-3-6 Godai, Utsunomiya-shi, Tochigi